Blir du syk av maten?

Det kan hende du har intoleranse eller allergi mot en eller flere matvarer. Maten du spiser kan påvirke hvordan du har det, både fysisk og mentalt. Ubehandlet matintoleranse kan gi grunnlag for betennelser og en rekke fysiske og psykiske plager.

Mange med matintoleranser opplever å få mer energi når matvarer som har virket belastende på kroppen fjernes fra kostholdet. Etter en viss tid kan du, avhengig av type intoleranse/allergi, forsiktig gjeninnføre matvarer du reagerte på.

Nedenfor finner du et utvalg symptomer som kan komme av at du har spist mat du ikke tåler. Dette er kun eksempler, og er ikke en utfyllende liste.

magesmerter

utflod

gulping

eksem

luftavgang

astma

irritabilitet

rennende nese

rastløshet

hyppig nysing

depresjon

kronisk tretthet

leddsmerter

hodepine

muskelsmerter

migrene

PMS

væskeopphopning

Ved stress eller når en spiser ensidig og næringsfattig kan kroppens evne til å produsere mavesyre og enzymer som bryter ned maten nedsettes. Dette gjør at matpartikler bare blir delvis nedbrutt og kroppen klarer ikke å nyttiggjøre seg disse. Har en samtidig lekk tarm, det vil si økt gjennomtrengelighet i tarmveggen, vil de delvis nedbrutte matpartiklene kunne komme over i blodbanen og forårsake immunreaksjoner.

70-80% av immunforsvaret er forbundet med tarmhelsen. Kunstige tilsetningsstoffer i mat og drikke, inkludert konserveringsmidler, kan bidra til ubalanse i tarmfloraen slik at immunforsvaret reagerer unormalt og produserer antistoffer mot mat en normalt skal tåle. Tilsetningsstoffer som hemmer bakterievekst hemmer og forstyrrer også den naturlige bakteriefloraen. Det kan bidra til ubehag både i tarmen og andre steder i kroppen.

Andre faktorer som kan påvirke bakteriefloraen negativt er, som nevnt stress - følelsesmessig og fysisk (overdreven trening er også stress for kroppen), infeksjoner, betennelser og bakterie- eller soppovervekst i tarmen. Dette kan redusere tarmens reparasjonsevne. Det samme gjelder legemiddelbruk, inkludert antibiotika, NSAID's og steroider, samt inntak av mye sukker og/eller alkohol.

De vanligste antistoffene man tester for er IgA, IgG og IgE, hvor Ig står for Immunoglobulin. Dette er antistoffer som kroppen lager som forsvar mot noe den oppfatter som skadelig. Ved IgA- og IgG-reaksjoner snakker vi om intoleranser, men IgE-reaksjoner innebærer allergi.

  • IgA kan gi akutte slimhinnereaksjoner. Eksempler på symptomer: diare/løs avføring, kremting, rennende nese/øyne.
  • IgG kan gi reaksjoner fra 2-72 timer etter at du spiste matvaren du ikke tålte, og er dermed vanskeligere å oppdage. Eksempler på symptomer: hodepine, smerter i muskler/ledd, forstoppelse/diare og uren hud.
  • IgE-reaksjoner er lettere å avdekke, da det kan gi akutte symptomer som kløe, hevelse og rødming, samt alvorligere symptomer som pustevansker og blodtrykksfall kort tid etter inntak. Hos en lege kan en avdekke om en har allergier.

Intoleranser kan avdekkes ved eliminasjon og provokasjon eller rotasjonsdiett, men det kan være vanskelig å tolke symptomene kroppen gir.

Jeg samarbeider med EuBiotek om matintoleransetesting. Du kan lese mer om testene som benyttes på www.eubiotek.no/tester/matintoleranse. Til matintoleransetesten (IgA/IgG) tas en enkelt blodprøve ved et stikk i fingeren (kapillærprøve). Blodet påføres flere punkter på et kort, tørkes og sendes til laboratoriet. Matintoleransetesten tester fra 96-128 vanlige matvarer og inhalanter.

Oppfølging

Når testresultatet foreligger, kan du avtale time for gjennomgang av prøvesvar og forslag til tiltak. Ved å følge et elimineringsprogram basert på resultater fra matintoleransetesten, kan målet være at du skal kunne tåle det meste av maten din igjen. Du erstatter det du ikke tåler med annen næringsrik mat i en viss tid. Samtidig lærer du hvordan du kan gå frem for å reparere tarmen og gjenopprette et sunt miljø.

Bestill time

Ta kontakt for mer informasjon, bestilling av timer, gratis skriftlig symptomtest og evt. testmateriale. Konsultasjoner gjennomføres via skype/telefon. Dermed kan du motta veiledning fra hvor du vil, uten å bruke ekstra tid og penger på reising.

Priser


TOP