Hvorfor hårmineralanalyse?

Ved mistanke om ubalanser i kroppen en hårmineralanalyse være nyttig. En hårprøve måler status i kroppen gjennom de siste månedene, mens en blodprøve gir et øyeblikksbilde, påvirket av dagens matinntak. Både mineralnivået og, ikke minst, mineralenes innbyrdes forhold kartlegges. Ulike mineralmønstre kan indikere hvilke plager/tilstander som kan utvikles over tid hvis en ikke gjør noe for å rette opp ubalansene. Selv om kun mineralene måles, vet vi hvordan både vitaminer, mineraler og andre stoffer virker sammen og/eller imot hverandre slik at en protokoll for rebalansering vil kunne inneholde forslag til både vitaminer, mineraler, enzymer og kosthold.

Jeg samarbeider med Isblå og Nutritech om håranalyser og kosttilskudd. Du kan lese mer om hårmineralanalysen i denne brosjyren.
Her finnes informasjon på engelsk fra Trace Elements som utfører analysen

 

Prøvetaking

Til en håranalyse samles det opp litt hår fra de innerste 2-3 cm fra 3-4 steder på bakhodet. Dette vil ikke synes da mengden hår som trengs er liten. Hårprøven sendes til Trace Elements, Inc. i USA for analyse.

 

Oppfølging av testresultat

Når testresultatet foreligger, kan du avtale time for gjennomgang av prøvesvar og forslag til tiltak. Dette innebærer kostholdsanbefalinger tilpasset ditt testresultat, med forslag til matvarer som bør prioriteres og hvilke som bør begrenses eller tas ut av kostholdet i en periode på 2-4 mnd. Du får også en oversikt over hvilke kosttilskudd som anbefales for en mest mulig effektiv rebalansering av næringsstoffene i kroppen din. Disse tilskuddene kan du kjøpe via Isblå.no hvis du ønsker.

Etter en behandlingsperiode med kostomlegging og kosttilskudd på 2-4 mnd kan du teste deg på nytt for å se hvordan mineralenes innbyrdes forhold og nivå har endret seg. Du vil da få nye anbefalinger i henhold til de nye testresultatene.

Eksempel på testresultat med pasientrapport. Du får din på norsk. Spesifiser ved bestilling om du ønsker den på engelsk i stedet.

 

Bestill time

Ta kontakt for mer informasjon, bestilling av testmateriale og konsultasjon. Konsultasjoner gjennomføres via skype/telefon. Dermed kan du motta veiledning fra hvor du vil, uten å bruke ekstra tid og penger på reising.

Priser


TOP