Om ernæringsterapi

I ernæringsterapien tas det utgangspunkt i at sykdom kan være ubalanser forårsaket av feil kosthold, næringsmangler, ugunstig miljø og livsstil. Ved å gjøre forandringer på disse områdene kan en bidra til reversering i forbindelse med kronisk sykdom. Råd om kosthold og relevante tilskudd gis med utgangspunkt i analyse av symptombilde og eventuelle biokjemiske tester.

 

Konsultasjoner

Når du har booket din første time får du tilsendt en bekreftelse av avatalen og et kartleggingsskjema. Dette fylles ut og returneres før første konsultasjon. Dette brukes til å gjøre en forhåndsanalyse av ditt kosthold og livvstil i sammenheng med din tilstand. Har du satt av tid til grundig utfylling av dette, så har vi det beste utgangspunkt for å snakke om veien videre under selve konsultasjonen.

Første konsultasjon varer opptil 90 minutter. Her gjennomgås også skjemaet som du fylte ut. Med utgangspunkt i din situasjon og dine mål legges det opp til endringer i et tempo som passer for deg.

Fokus under konsultasjonen

 • Fordøyelse; tarmhelse, næringsinntak, næringsopptak
 • Matvarevalg; mest mulig ren, ubearbeidet blodsukkervennlig mat
 • Livsstilsvalg; det er ikke bare maten som påvirker blodsukker og fordøyelse. Hvordan stress, søvnmangel og fysisk aktivitet påvirker helsen blir også viet oppmerksomhet.
 • Kosttilskudd - for korrigering av ubalanser

Etter konsultasjonen får du på e-post

 • Oppsummering av samtalen
 • Informasjon og tips om matvarer og relevante tilskudd
 • Kom-igang-oppskrifter

Tester

Det kan være nyttig og motiverende å følge opp endringer ved at du tar prøver hos fastlege og eventuelt hos andre både før du starter med endringer og underveis.
Eventuelle utgifter til tester vil komme i tillegg til ernæringsterapi/kostholdsveiledning.

Matintoleranser

Kanskje er det mistanke om allergier og/eller matintoleranser som hindrer deg i å oppnå din beste helse. Dette kan avdekkes ved testing eller ved å fjerne matvarer over tid for så å forsiktig gjeninnføre disse. LES MER

Oppfølging

 • For motivasjon og fokus og for å kunne gjøre justeringer underveis
 • Gjennomgang av evt. prøvesvar
 • Via telefon/skype/SMS
 • Rabatt ved kjøp av pakke med flere konsultasjoner

Bestill time

Ta kontakt for bestilling av timer og evt. testmateriale. Konsultasjonene gjennomføres via telefon/skype. Dermed kan du motta veiledning fra hvor du vil, uten å bruke ekstra tid og penger på å reise.

Priser


TOP